Hotel
готель “Вiнниця”
Звітність емітента

Річні звіти

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів за 2015 р

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ( 2016 р.)

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2016 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2017 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2018 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2019 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2020 рік

Повідомлення про проведення загальних зборів за 2021 рік

Особлива інформація

Особлива інформація емітента 2016

Особлива інформація емітента 2016/2

Особлива інформація емітента 2017

Особлива інформація емітента 2018

Зміна складу посадових осіб 2019

Зміна складу посадових осіб 2022/1

Зміна складу посадових осіб 2022/2

Інша інформація

Кількість голосуючих акцій ( квітень 2019)

Кількість голосуючих акцій ( 02.03.2020)

Кількість голосуючих акцій ( квітень 2020)

Кількість голосуючих акцій ( 02.03.2021)

Кількість голосуючих акцій ( квітень 2021)

X